Hoe het begon

De Nijmeegse Politiekapel had contacten met Musikgesellschaft Wädenswil uit het Kanton Zürich in Zwitserland. Dit muziekkorps werd in 1963 uitgenodigd om tijdens de Nijmeegse 4-daagse het Zwitserse wandellegioen te begeleiden. Door de drukke werkzaamheden van de Nijmeegse Politie gedurende de 4-daagse, lukte het niet om alle Zwitserse muzikanten bij muzikanten van politiekapel onder te brengen.

Theo van Rossem, getrouwd met Berna van Loon (beide waren woonachtig in Bemmel), was destijds werkzaam bij de Nijmeegse Politie en daarnaast muzikant bij de Nijmeegse Politie kapel. Hij was het dan ook die de onderkomen-problematiek voorlegde aan Gerard van Loon, een bekende Bemmelnaar op cultureel en muzikaal gebied. Gerard van Loon kwam in actie en al gauw waren er een 20-tal muzikanten bij gastfamilies in Bemmel ondergebracht.

Wädenswil, het eerste Zwitserse muziekkorps dat in Nijmegen tijdens de Vierdaagse optrad, kwam uit dankbaarheid in die Vierdaagseweek naar Bemmel om een concert te geven. De muzikanten werden door het Gemeentebestuur van Bemmel op het Raadhuis De Kinkelenburg ontvangen. Wijlen Gerard van Loon, de plaatselijke V.V.V.en het Gemeentebestuur van Bemmel waren zo enthousiast geraakt door deze happening dat men besloot om bij elkaar te komen.

Op deze bijeenkomst werd het idee geboren: dat moeten we jaarlijks doen!  Onder leiding van de toenmalige V.V.V. voorzitter Akkermans toog men aan het werk. Oberst luitenant Herbert Alboth,een Zwitserse journalist (in Nijmegen aanwezig als pers-chef van het Zwitserse Marschbataillon)  werd bereid gevonden om in Zwitserland muziekkorpsen voor Bemmel te werven. Deze taak bleef hij t/m 1981 trouw uitvoeren, daarnaast gaf hij in Zwitserland de nodige publiciteit aan de Bemmel en de Nijmeegse 4-Daagse.

Bijgestaan door Gerard van Loon zorgden de V.V.V. bestuurders Eugene van der Sandt en Jos Straten voor de organisatie. Vanaf 1982 heeft Oberst Hans Hartmann de taak van Herbert Alboth overgenomen. De wapenschilden van de muziekkorpsen die al in Bemmel zijn geweest alsmede het wapenschild van het bezoekende muziekkorps worden ieder jaar gedurende de Zwitserse Week aan de slotgrachtmuur aan de Kinkelenburg opgehangen. Dit idee is afkomstig van Gerard van Loon.

Uitwisselingen

Door het muzikale optreden in Bemmel van diverse Zwitserse muziek korpsen ontstonden er contacten tussen de Zwitsers en de plaatselijke muziekverenigingen E.S.K.A. en U.D.I. Bij iedere Zwitserse Week gaven beide Bemmelse muziekverenigingen akte de précense en werd samen met het bezoekende muziekkorps een rondgang door het dorp gemaakt. Uitnodigingen om naar Zwitserland te komen konden niet uitblijven, Stadt- en Feldmusik Luzern,  Feldmusik Sarnen,  Stadtmusik Biel, Stadtmusik Huttwil en Harmonie Biberist nodigden de muziekverenigingen uit Bemmel  uit voor een tegenbezoek.

Om de reis goed te organiseren vormden leden van E.S.K.A. en U.D.I. een reiscommissie. In 1971 gingen E.S.K.A. en U.D.I. met twee bussen onder de naam Muziekvereniging Bemmel voor een week naar Zwitserland. In die week werden de hierboven vermeldde muziekkorpsen bezocht. Deze reis was een groot succes. Als voorzitter van de Muziekvereniging Bemmel trad op Hans Stoffels. Verder maakten nog de reis mee:B urgemeester van Nispen tot Pannerden met echtgenote, de Hr.en Mevr. Straten en de Hr.en Mevr. van Loon. Voor 1972 had men Stadtmusik Kloten voor Bemmel gepland.

Een nieuwe organisatie

Begin 1972 deelde de V.V.V. Bemmel aan Stadtmusik Kloten mede dat zij niet naar Bemmel konden komen vanwege het niet kunnen onderbrengen van de Zwitserse muzikanten. Dat was een grote teleurstelling voor Kloten, omdat men al de nodige voorbereidingen had getroffen. Negen jaar lang had de V.V.V. Bemmel de organisatie van de Zwitserse Week op zich genomen.

Op een vergadering van de reeds genoemde reiscommissie van E.S.K.A.en U.D.I. werd besloten om de Zwitserse Week nieuw leven in te blazen. Men besloot de Zwitserse Week over te nemen van de V.V.V. Omdat zoals hierboven vermeld Stadtmusik Kloten al was afgezegd, kon men organisatorisch niet zo snel een vervangend Zwitsers muziekkorps vinden, dat bereid was om de Vierdaagse van Nijmegen 1972 op te luisteren.

Dit had tot gevolg dat in 1972 Bemmel en Nijmegen in de Vierdaagse-week het zonder een Zwitsers muziekkorps moesten stellen. Om in het jaar 1972 niet helemaal verstoken te blijven van een Zwitserse sfeer in Bemmel, nodigde de reiscommissie Stadtmusik Huttwil uit. In mei 1972 bracht Huttwil een 4-daags bezoek aan Bemmel. Het onderbrengen van de muzikanten leverde nu geen problemen op. Nagenoeg alle muzikanten werden ondergebracht bij de muzikanten van E.S.K.A. en U.D.I.

De eerste en juiste daad van die reiscommissie was Stadtmusik Kloten uit te nodigen om in 1973 alsnog naar Bemmel te komen daaraan werd gehoor gegeven. De toenmalige Zwitserse commissie E.S.K.A. en U.D.I. bestond uit de volgende personen: Hans Stoffels, voorzitter – Jan Graven, secretaris – Antoon van Vuren, penningmeester – Herman Peters, Els van Megen. Deze personen waren afkomstig van U.D.I.

Wim Kersten, vice voorzitter – Frans van Gelder, secretaris – Wim Haafs, penningmeester – Gerard van Gelder en Theo Rikken waren afkomstig van E.S.K.A.

In 1973 bracht de Muziekvereniging Bemmel wederom een bezoek aan Zwitserland Huttwil, de reis werd gemaakt per trein. Een 4 daagse tocht om nooit te vergeten. Inmiddels waren uitnodigingen binnengekomen van Stadtmusik Kloten-Emmen en Schwerzenbach. Met twee bussen werden genoemde muziekkorpsen in 1976 bezocht mede door deze geslaagde reizen bleef in Bemmel bij de gastfamilies de animo bestaan om de bezoekende Zwitserse muzikanten bij hun in huis te nemen.

In de loop der jaren haakten diverse commissie-leden af. Uiteindelijk bleef een viertal bestaande uit Hans Stoffels, Wim Kersten, Wim Haafs en Frans van Gelder over.

Inmiddels was de Zwitserse Week wel uitgegroeid tot een echt dorpsgebeuren. Het traditionele weekprogramma onderging in de loop der tijd slechts kleine veranderingen. Zo werd de aankomst van de Zwitserse muzikanten verplaats naar de zaterdagavond (was zondagmorgen). De concerten van dinsdag en donderdagavond vervielen, en in de plaats daarvan kwam het galaconcert op de woensdagavond in de RK Kerk te Bemmel.

Tijdens de Zwitserse Week Bemmel 1982, waar Musikgesellschaft Interlaken te gast was, kreeg Bemmel een Schweizerstrasse. Deze is (inmiddels omgedoopt tot Zwitserspad)  te vinden bij het gemeentehuis. De naamborden werden geschonken door de Gemeente Interlaken. De onthulling daarvan werd muzikaal opgeluisterd door Musikgesellschaft Interlaken. Inmiddels had ook W. Kersten zijn functie neergelegd. De heren Hans Stoffels, Wim Haafs en Frans van Gelder gingen stug door.

1988 : 25 jaar Zwitserse Week Bemmel

Een uit 7 personen bestaande jubileumcommissie had in samenwerking met het bestaande stichtingsbestuur een sfeervol weekprogramma opgezet. Musikgesellschaft Interlaken alsmede de kleurrijke en indrukwekkende Fahnegruppe Interlaken waren de eer toegedaan om deze jubileumweek luister bij te zetten.

De folkloristische zondagmiddag op de markt, die voor die gelegenheid was omgetoverd tot een plein met barretjes, kraampjes, stoelen, tafels vlaggen en een groot podium met de Infomobiel van de V.V.V. Berneroberland als achtergrond.

Optredens werden verzorgd door Musikgesellschaft Interlaken , Fahnegruppe Interlaken, Alphorntrio, Schweizer Örgeli, Tambouren, Buurenmusik, Fahnenswinger, Jodlergruppe en uit Nederland de volksdansgroep Mölndansers uit Denekamp. Het galaconcert werd uitgevoerd door Musikgesellschaft Interlaken met de Fahnengruppe Interlaken. De nieuwe compositie “Die Schweiz Grüsst Bemmel” bleefde die avond haar wereldpremiere. Harmonie U.D.I. en drumfanfare ESKA traden ook op. Ieder persoon was gekleed in een historisch kostuum van het Kanton dat hij vertegenwoordigde met daarbij tevens de vlag van het betreffende Kanton.

Tijdens de pauze van het concert van Interlaken werd het Bestuur van de Stichting Zwitserse Week Bemmel met een groot cadeau verrast, namelijk 100 Zwitserse vlaggen. Dit cadeau was een geschenk van alle Zwitserse muziekkorpsen die in de 25 jaar van het bestaan van de Zwitserse Week in Bemmel te gast waren geweest.

Na het concert vond buiten de onthulling plaats van de nieuwe naam voor de markt tijdens de jaarlijkse Zwitserse Week. Burgemeester Bergamin deed tezamen met de Gemeindepräsident van Interlaken, Frits Schlunegger, het naambord Schweizer Platz onthullen. Een ander hoogtepunt in deze jubileumweek was de receptie op donderdagmiddag. Vele bestuursdelegaties van de in Bemmel te gast geweest zijnde Zwitserse muziekkorpsen maakten van deze gelegenheid gebruik om het Stichtingsbestuur de nodige lof toe te zwaaien en te feliciteren.

Tijdens deze receptie werd door de Burgemeester van Bemmel een tweetal gemeentelijke onderscheidingen (ereburger) uitgereikt aan de toenmalige voorzitter Hans Stoffels en de Heer Herbert Alboth. Het ereburgerschap was hen verleend vanwege de vele verdiensten die ze  aan de gemeenschap van Bemmel hebben bewezen. In deze week werd er door het Verkerverband Berner Oberland ook nog een echt Zwitsers parkbankje aangeboden aan de gemeente Bemmel. Deze is geplaatst in het Groene Hart van Bemmel. Bij de overhandiging van de bank was o.a. de toenmalige Zwitserse ambassadeur Dr. Hans-Jakob Kaufmann aanwezig. Het was een prachtige en geslaagde 25e Zwitserse Week Bemmel.

Ook het Schweizer Marschbataillon marcheerde in 1988 voor de 30e maal mee in de Vierdaagse van Nijmegen.

Bezoek van Zwitserse Muziekkorpsen buiten de Zwitserse Week om

In 1972 bezocht Stadtmusik Huttwil Bemmel.

Tijdens Bemmel 800 (het 800-jarig bestaan van Bemmel) in 1978 kwam Musikgesellschaft Schwerzenbach voor de 2e keer naar Bemmel. Deze komst had enerzijds te maken met de muzikale ingebruikname van het Carillon, geplaatst in de vijver van het Groene Hart achter de Kinkelenburg, en anderzijds met de aanbieding namens de Gemeente Schwerzenbach van een klok voor het carillon.

In 1984 kwam Brig-Glis voor de 2e maal naar Bemmel.

Een nieuw Stichtingsbestuur

In het jubileumjaar 1988 droeg de toenmalige voorzitter Hans Stoffels het voorzitterschap over aan Wim Haafs. Door omstandigheden van persoonlijke aard kon Hans Stoffels het voorzitterschap niet meer naar zijn zin uitoefenen. Vandaar dat hij het jubileumjaar als een prachtige afsluiting van zijn functioneren in het stichtingsbestuur vond. Per december 2005 stopte Theo Gunsing als penningmeester.

Het Stichtingsbestuur bestaat nu uit de volgende personen:

 • Dini te Dorsthorst – Voorzitter
 • Nicole Tolboom – Secretaris
 • Eric Driessen – Penningmeester / Communicatie / Media
 

De Stichting heeft een goede verstandhouding met het gemeentebestuur Lingewaard het bestuur van de Koninklijke Wandelbond Nederland en de Nederlandse afdeling van Zwitserland Tourisme & S.B.B te Amsterdam.

Diversen

Zes muzikanten van diverse Zwitserse muziekkorpsen die in Bemmel te gast zijn geweest zijn gehuwd met Bemmelse meisjes.

In het jaar 2003 (van 12 juli t/m 19 juli) werd het 40 jarige jubileum van de Zwitserse Week Bemmel gevierd.

Op Zondag 13 juli 2003 waren er buiten het normale programma om rond het Kasteel de Kinkelenburg extra activiteiten:

 • Op het gazon voor de Kinkelenburg werden de Zwitsers de gastgezinnen en genodigden een lunch aangeboden. Dit alles met medewerking van de Zwitserse militairen – Zwitserland Tourisme & S.B.B Zwitserland met muziek van Stadmusik Solothurn – folklore uit Zwitserland – harmonie U.D.I en drumfanfare ESKA.
 • In de Tabakschuur kon men de Tentoonstelling 40 jaar Zwitserse week bekijken.
 

Voor dit jubileumjaar hadden we onze Stichting uitgebreid met 8 personen.

Dit “Comité 40 jaar Zwitserse Week“ waren volgende personen:

 1. Antoon te Dorsthorst
 2. Peter van Brakel
 3. Anneke Gosselink
 4. Albert van Appeldoorn
 5. Rob Persoon
 6. Frank Hoes
 7. Bep Cornelissen
 8. Ria de Geest … en het stichtings bestuur.
 

De 43e Zwitserse Week ging van start met zeer warm weer en dit bleef ook de hele week zo aanhouden. Voor het eerst in de 90-jarige historie van Nijmeegse Vierdaagse werd het wandelevenement na een dag afgelast. De tocht in de verzengende hitte werd twee deelnemers fataal.

Omdat de Nijmeegse Vierdaagse werd afgelast, gingen ook in Bemmel de officiële festiviteiten die in het teken stonden van dit evenement niet door. Daarom werd het Galaconcert op de woensdagavond afgelast. Stadtmusik Kloten, dat jaar te gast, is de gehele week in Bemmel gebleven en is er in overleg met het stichtingsbestuur, de gemeente en het bestuur van Stadtmusik Kloten een alternatief programma samengesteld.