Deze verklaring beschrijft in het kort wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens voor ‘Stichting Zwitserse Week Bemmel’, welke persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt. Verder wordt beschreven aan wie de persoonsgegevens verstrekt kunnen worden, wat de rechten zijn van de gebruiker en hoe van deze rechten gebruik kan worden gemaakt. 

‘Stichting Zwitserse Week Bemmel’ kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ‘Stichting Zwitserse Week Bemmel’  en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een ‘contact’ op de website www.zwitserseweek.eu aan ‘Stichting Zwitserse Week Bemmel’ verstrekt. 

‘Stichting Zwitserse Week Bemmel’ kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw voorletters
  • Uw geslacht
  • Uw adres
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer

Waarom heeft ‘Stichting Zwitserse Week Bemmel’ uw persoonsgegevens nodig?

‘Stichting Zwitserse Week Bemmel’ verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch, per e-mail of per post contact met u op te nemen aangaande verzoeken die u doet.

Hoe lang we gegevens bewaren

‘Stichting Zwitserse Week Bemmel’ zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen

‘Stichting Zwitserse Week Bemmel’ verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van het verzoek of de vraag. 

Bezoek website

Op de website www.zwitserseweek.eu worden alleen tellingen bijgehouden van het aantal bezoekers. Er wordt geen IP adres of andere unieke gegevens bewaard.